top of page

H I S T O R I E

 

Sjømannskoret ble startet  i 1959, og er enestående i sin art i verden med formål å representere sjømannsstanden generelt og ivareta sjøens sanger i videre betydning.

Gjennom "Vi går ombord" programmene med Erik Bye i Radio og på TV på 1950-60 tallet, "Skomvær-aksjoner", "Neptuniader" og en lang rekke "strandhugg" rundt omkring i landet, ble Sjømannskoret kjent og kjært blant det store publikum. Selv om Erik Bye nå er borte er det full aktivitet i koret.

Koret er, som navnet tilsier, et mannskor og har ca. 50 medlemmer. Koret gjør opptredener på forespørsel til post@sjomannskoret.no eller ved henvendelse til Georg Gramnæs tlf. 9527 5196. Se fanen Konserter som gir en oversikt over konserter og hendelser gjennom de seneste årene.

Kaare André Kopperuds stiftelse til aktivitetsøkning og drift av Det Norske Sjømannskor, gjør at koret kan holde konserter
på sykehjem, seniorsentre o.l. til en svært moderat pris.

 

Koret har mandag som fast øvingsdag, kl 19:00 - 21:30. Vi ønsker nye sangere velkommen til øvingene i Arbins gate 1.

 

 

 

Sjømannskorets historie

bottom of page