top of page

FRA MEDLEMMENE

Medlemsmøte 20. februar 2023

I Det Norske Sjømannskor

Avholdt umiddelbart etter Årsmøtet.

 

Formannen ønsket velkommen.

 

SAK 1 

Kåre Kopperuds Fond bør presenteres og vises på våre medlemssider.

 

SAK 2. 

Forslag om å ta med musiker på Cruiset.  Det er ikke faste planer om konserter og opptredener, det er lagt opp til primært en sosial tur, og evt. opptredener ad. hoc, med nytt sanghefte og uten akkompagnement.  Vi tar sikte på å ha med BOSE-anlegget for solist-bruk.

 

SAK 3.  Medaljer.

Georg gjennomgikk litt historien med medaljer.  Medaljene er lite i bruk, og i dag eksisterer det en medalje med stjerner etter ansiennitet.  Det ble vurdert om vi burde gå med medaljer på konserter og oppdrag.  Et alternativ er en type diplom eller anerkjennelse.  Etter en liten håndsopprekning ble det klar holdning for å avslutte medalje-tradisjonen.  MEN – på årsfesten kan alle gå med de medaljene de ønsker.

 

SAK 4.  Hjemmesiden: 

Jon L redegjorde for status og planer.  Det er et ønske å overføre all info til de «nye» nettsidene, med lukkede medlemssider.  Vi bruker «WIX», og det er relativt komplisert, men Jon L forsøker å lage sidene i egen regi, slik at vi blir uavhengig av eksterne leverandører.  Prisen er også lav ved bruk av WIX, ca. 700 kr/år.

 

SAK 5.  Tanker fremover.

Det ble fremmet ønske om at vi også har en større åpen konsert, i tillegg til våre oppdrag for maritim næring.  Seniorsenter konserter er riktig nok åpne for publikum. 

Videre muligheter for kor-reise til Myre, Island, Færøyene, Shetland, Orkenøyene. Styret tar med seg forslaget i sitt styrearbeid.

 

Møtet ble hevet kl. 2053.

 

Referent: Jon Landmark

bottom of page